Friday, November 21, 2008

Kako napisati knjigu za 60 dana, i kraće

Predanost

Bilo da si za cilj date 60, 30 dana ili 6 meseci, najbitnije od svega je da se predate tome i uvedete raspored koji će vas odvesti do njega. Izaberite realno vreme koga se možete držati. Svaki dan pisati po malo, je bolje nego pokušavati previše i onda odustati od svega.

Kako odrediti vremenski period od početka do cilja? Počnite sa utvrdjivanjem sledećeg:

 1. Koliko sati dnevno možete posvetiti pisanju?

 2. Koliko strana možete napisati po satu?

Primer: Recimo da možete da se 2 sata dnevno posvetite pisanju i možete da napišete 3 strane za sat vremena. Da napišete prosečnu knjigu od 300 stranica trebat će vam 50 dana.

Proces pri pisanju novele

Prvo ću vas upoznati sa skraćenom verzijom od 10 koraka, a u narednim člancima ću opširnije da objasnim stavku po stavku.

Metod pahuljica:

 1. Za sat vremena napišite jednu rečenicu koja čini sažetak vaše priče.

 2. Zatim uzmite za sledeći sat, pa proširite tu rečenicu na pun paragraf opisujući početak priče, glavno dešavanje i kraj same priče.

 3. Napišite kratku verziju za svako poglavlje.

 4. U nekoliko sledećih sati proširite svaku rečenicu vašeg skraćenog paragrafa u pun pasus. Svi osim zadnjeg pasusa treba da se završe nekom nesrećom. Finalni pasus treba da nam kaže kako knjiga završava.

 5. Zatim, uzmite dan ili čak dva i napišite po jednu stranu koja opisuje glavne likove i po pola stranice koja opisuje ostale likove u knjizi.

 6. Sada u sedmicu dana proširite sinopsis od jedne strane u sinopsis od četiri strane.

 7. U sledećoj sedmici proširite opis likova u potpunosti kako biste do detalja opisali sve što se treba znati o likovima.

 8. Pripremite se za pisanje prve verzije u tezama: napravite spisak scena koje ćete trebati za preokret priče u okvire novele.

 9. Vratite se nazad i počnite pisati narativni opis priče.

 10. U ovom momentu zavalite se u stolicu i počnite kucati pravu prvu verziju vaše priče.
Originalni clanak sam prevela sa ovog site-a, ciji je tvorac Randy Ingermanson, naravno uz njegovo pismeno odobrenje. Hvala mu jos jednom od srca. Thanks Randy.

No comments: